Finansiering

Finansiering kan ske på olika sätt. Det kan vara genom att Du har en hemförsäkring, och om inte kan staten i vissa fall betala för Dina kostnader. Vi hjälper Dig att söka rättsskydd eller rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar kostnaden för Din advokat eller jurist. Du får vanligtvis bidra med en viss andel av kostnaderna. Hur stor denna andel är beror på Din ekonomi. Rättshjälp söks när ärendet påbörjats. Rättsskydd är en del i Din försäkring, vanligen hemförsäkring för privatpersoner.

För inledande kostnadsfri telefonrådgivning, där du som klient förutsättningslöst kan få information om hur vi kan bistå dig i ditt ärende, vänligen kontakta oss på 08 - 842 996.