Socialrätt

Advokatbyrån biträder klienter mot myndigheter och inför domstol i mål om tvångsvård enligt LVM, LPT, LVU och LRV. Det kostar ingenting att få denna hjälp. Du har möjlighet att själv framställa önskemål om att en specifik jurist eller advokat förordnas som Ditt offentliga biträde. Är Du själv eller någon Du känner föremål för tvångsomhändertagande är Du välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss uppdrag inom följande områden:

  • LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  • LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall.
  • LPT, LRV - Lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.