Migrationsrätt

På Minerva Advokatbyrå arbetar jurister med specialkompetens inom asyl- och migrationsrätt. Vi driver alltid asylärenden med största engagemang och gör vårt yttersta för att våra klienter ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Asyl

Alla asylsökande har rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som på begäran av den asylsökande förordnar om ett sådant. Du kan själv kontakta Migrationsverket och uppge vem Du önskar ska vara Ditt biträde. Det är staten som täcker kostnaderna för ett offentligt biträde. Förordnas inget offentligt biträde kan Du anlita oss som privat ombud.


Uppehållstillstånd

Vi hjälper Dig som söker uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Vi biträder även Dig som har frågor om anknytning och anhöriginvandring samt svenskt medborgarskap. Befarar Du avvisning/utvisning, förvar eller återkallelse av Ditt uppehållstillstånd är Du också välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.