Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag i familjerättsliga konflikter, exempelvis vårdnads- och umgängestvister.

Vid ett inledande besök diskuterar vi Ditt ärende. Vi redogör då även för kostnader samt det ekonomiska stöd Du kan erhålla via rättsskydd eller rättshjälp. Vid frågor om familjerätt utgår oftast rättsskydd eller allmän rättshjälp.

Vi åtar oss uppdrag inom följande områden:

  • Vårdnad om barn
  • Barns boende
  • Umgänge med barn
  • Adoption
  • Äktenskapsförord / Samboavtal
  • Äktenskapsskillnad
  • Faderskapsfrågor
  • Upprättande av testamente
  • Arv