Brottmål

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Vi biträder också brottsoffer som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
 

Offentlig försvarare

Det är tingsrätten som på begäran av den misstänkte förordnar en offentlig försvare. Om Du som misstänkt föreslår en advokat ska, om det inte finns speciella skäl, den förslagne advokaten förordnas. Normalt sett är det staten som täcker kostnaderna för en offentlig försvarare.
 

Målsägandebiträde

Det är tingsrätten som förordnar om ett målsägandebiträde. Du som har varit utsatt för brott har rätt att begära vilken jurist Du vill ha som ditt målsägandebiträde. Som målsägandebiträde ger vi Dig hjälp och stöd såväl före som under rättegången. Vi hjälper även till att begära eventuella skadestånd. Målsägandebiträdet bekostas av staten.
 

Särskild företrädare för barn

Barn som varit utsatta för brott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstolen. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde, beroende på barnets behov i det aktuella fallet.