Välkommen till Minerva Advokatbyrå.

Vi är en humanjuridisk byrå som erbjuder tjänster inom främst migrationsrätt, brottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt och socialrätt innefattande mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT.

Vi finns centralt beläget vid Vasaparken med gångavstånd till tunnelbana. Våra medarbetare har bred kompetens, hög tillgänglighet och stor erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer.

Vi har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Vi har också ett genuint intresse för de rättsområden advokatbyrån arbetar med.

För inledande kostnadsfri telefonrådgivning, där du som klient förutsättningslöst kan få information om hur vi kan bistå dig i ditt ärende, vänligen kontakta oss på 08 - 842 996 eller info@advokatminerva.se